• Gårds- og bruksnummer: 29/1
  • Kommunens saksnummer: 15/292 (tidligere saksnummer 12/46579)
  • Oppdragsgiver: Rolf Erik Holmen og Birger Rogndokken
  • Forslagsstiller: Jones Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.01.2015.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.