Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Dikemark idrettspark

Gårds- og bruksnummer: 89/272 med flere

Kommunens saksnummer: 16/9752

Forslagsstiller: Asker kommune, natur og idrett

Plankonsulent:  Linje Arkitektur AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 24.04.2017.  Frist for innspill er 28.05.2017

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Kart med plangrense