Gårds- og bruksnummer: 27/48

Kommunens saksnummer: 19/5121

Forslagsstiller: Asker kommune, eiendomsavdelingen

Varsel om oppstart

Asker kommune ved eiendomsavdelingen varsler om igangsatt arbeid med reguleringsendring for gårds- og bruksnummer 27/48, Fekjan 10, 12 og 14.

Varslingsannonse

E-post/brev merkes med saksnummer 19/5121.

Frist for innspill er 30.08.2019.