Gårds- og bruksnummer: 56/116, 56/325

Kommunens saksnummer: 17/4532

Oppdragsgiver: Frisk Asker fotball

Forslagsstiller: Fristed Arkitekter AS

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 11.05.2017.  Frist for merknader er 30.05.2017  (ikke 30.06 som det står i annonsen)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Varslingsannonse