• Gårds- og bruksnummer:
  2/34 mfl. 

 • Kommunens saksnummer:

  15/88 

 • Forslagsstillere:

  Selvaag Bolig Landås AS
  Conseptor AS
  Asker kommune 

Vedtatt planprogram

Bygningsrådet vedtok planprogram for områdeplan Høn - Landås i møte 21.09.2016, se protokoll.

Varsel om oppstart

Det varsles oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 18.02.2016.

Forslag til Planprogram

Forslag til planprogram for Høn-Landås sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 18.02.2016.

Forslag til planprogram for Høn- Landås