Gårds- og bruksnummer:  (deler av) 34/14, 34/217, 33/18

Kommunens saksnummer: 18/12763

Tiltakshaver: Bane Nor eiendom

Plankonsulent: Arcasa Arkitekter as

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 03.09.2019 

Frist for merknader er 22.09.2019.

Varslingsannonse

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal (trykk på avansert søk og sett inn saksnummer 18/12763)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.