Gårds- og bruksnummer: 73/13 med flere

Kommunens saksnummer: 15/7115

Oppdragsgiver: Eiere i Julius Madsens vei

Forslagsstiller: Frost Arkitekter

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 16.03.2016. Frist for innspill er 22.04.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.