Gårds- og bruksnummer:  3/67

Kommunens saksnummer: 17/14330

Tiltakshaver:  Kirkeveien 185 AS

Forslagsstiller:  A-Lab AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmeside 29.11.2017.

Frist for innspill er 26.12.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.