Gårds- og bruksnummer:  3/67

Kommunens saksnummer: 17/14330

Tiltakshaver:  Kirkeveien 185 AS

Forslagsstiller:  A-Lab AS

Høring

Bygningsrådet har i møte  28.08.2019, sak 19/73, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for  Kirkeveien 185 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 25.10.2019.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 28.08.2019, se sak 19/73)

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Gry Vibeke eide på telefon  481 16 214 eller  Gry.Vibeke.Eide@asker.kommune.no

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 17/14330.

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmeside 29.11.2017.

Frist for innspill er 26.12.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.