Kjonebråten

  • Gårds- og bruksnummer: 6/64, 6/23
  • Kommunens saksnummer: 15/9796
  • Forslagsstiller: Kjonebråten Utvikling v/Hille Melbye Arkitekter AS

Varsel om utvidelse av planområde

Planområdet er utvidet og planen varsles derfor på nytt.

Frist for merknader er satt til 01.09.2017

Utvidet varslingskart

Varslingsbrev

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 28.01.2016. Frist for innspill er 19.02.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.