• Gårds- og bruksnummer: 6/64, 6/23
  • Kommunens saksnummer: 15/9796
  • Forslagsstiller: Kjonebråten Utvikling v/Hille Melbye Arkitekter AS

Høring

Bygningsrådet har i møte  28.08.2019, sak 19/72, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for  Kjonebråten ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 25.10.2019.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 28.08.2019, se sak 19/72)

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler  Elisabeth Hinteregger på telefon  901 41 532 eller  Elisabeth.Hinteregger@asker.kommune.no

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer  15/9796.

Historikk

Varsel om utvidelse av planområde

Planområdet er utvidet og planen varsles derfor på nytt.

Frist for merknader er satt til 01.09.2017

Utvidet varslingskart

Varslingsbrev

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 28.01.2016. Frist for innspill er 19.02.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.