• Gårds- og bruksnummer: 6/64, 6/23
  • Kommunens saksnummer: 15/9796
  • Forslagsstiller: Kjonebråten Utvikling v/Hille Melbye Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 28.01.2016. Frist for innspill er 19.02.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.