Gårds- og bruksnummer: 55/323 med flere

Kommunens saksnummer: 16/8390

Forslagsstiller: Langenga Bolig AS, Hogstad Invest AS og Norges Cykleforbund.

Oppdragsgiver: Narud Stokke Wiig AS

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for  Langenga 30 ble vedtatt av kommunestyret i møte 24.09.2019.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak   (lenken går til kommunestyrets møte 24.09.2019, se sak 94/19.

Frist for evt. klage er 31.10.2019.

Historikk

Begrenset høring

Planområdet er utvidet og  saken er derfor sendt ut på begrenset høring.

Frist for merknader er 15.03.2019.

Høringsbrev, datert 19.02.2019

Varslingsbrev fra tiltakshaver

Skredvurdering

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Aina Iden Tveit på telefon  900 88 268 eller  Aina.Iden.Tveit@asker.kommune.no

Eventuelle merknader kan  sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Høring

Bygningsrådet har i møte 26.09.2018, sak 18/90, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Langenga 30 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 19.11.2018.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 26.09.2018, se sak 18/90)

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Aina Iden Tveit på telefon  900 88 268 eller  Aina.Iden.Tveit@asker.kommune.no

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 16/8390.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 05.01.2017.

Frist for innspill er 02.02.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.