Gårds- og bruksnummer: 55/323 med flere

Kommunens saksnummer: 16/8390

Forslagsstiller: Langenga Bolig AS, Hogstad Invest AS og Norges Cykleforbund.

Oppdragsgiver: Narud Stokke Wiig AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 05.01.2017.

Frist for innspill er 02.02.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.