Gårds- og bruksnummer: 55/323 med flere

Kommunens saksnummer: 16/8390

Forslagsstiller: Langenga Bolig AS, Hogstad Invest AS og Norges Cykleforbund.

Oppdragsgiver: Narud Stokke Wiig AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 26.09.2018, sak 18/90, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Langenga 30 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 19.11.2018.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 26.09.2018, se sak 18/90)

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Aina Iden Tveit på telefon  900 88 268 eller  Aina.Iden.Tveit@asker.kommune.no

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 16/8390.

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 05.01.2017.

Frist for innspill er 02.02.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.