Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Leangveien 58

Gårds- og bruksnummer: 48/2 med flere

Kommunens saksnummer: 17/17141

Forslagsstiller: Leangveien 58 AS

Plankonsulent:  Civitas

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.12.2018.

Frist for innspill er 27.01.2019.

Varslingsannonse

Planskisse

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal.(trykk på søk og sett inn saksnummer 17/17141)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.