Gårds- og bruksnummer: 71/63, 71/41, 71/32 med flere

Kommunens saksnummer: 19/3424

Tiltakshaver: Even Evensen Invest AS

Plankonsulent: 1.2.3 Sivilarkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 16.08.2019.

Varslingsannonse

E-post/brev merkes med saksnummer 19/3424.

Frist for innspill er 15.09.2019.

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal.(trykk på  avansert søk og sett inn saksnummer 19/3424)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.