Gårds- og bruksnummer: 73/14

Kommunens saksnummer: 15/10394

Forslagsstiller: Brede Nielsen og Marianne Broholm Einarsen

Oppdragsgiver: Frost Arkitekter

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 06.04.2016. Frist for innspill er 6. mai 2016.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.