Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Marieroveien 7

Gårds- og bruksnummer: 73/14

Kommunens saksnummer: 18/8212

Tiltakshavere: Brede Nielsen og Marianne Broholm Einarsen

Forslagsstiller: Frost Arkitekter

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.10.2018. Frist for innspill er 12.12.2018.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.