Gårds- og bruksnummer: 38/19 mfl.

Kommunens saksnummer: 15/3297

Oppdragsgiver: Dragonveien 16 AS

forslagsstiller: TAG Arkitekter as

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 10.03.2016. Frist for innspill er 10.04.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen