Gårds- og bruksnummer: 39/10 mfl.

Kommunens saksnummer: 15/89

Oppdragsgiver: Neptune Properties

Forslagsstiller: Arcasa Arkitekter as

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.01.2016.  Ny frist for innspill er  04.02.2016.

Varslingsannonse
Varslingsbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.