Gårds- og bruksnummer: 32/3

Kommunens saksnummer: 17/14539

Forslagsstiller: SKB eiendom AS

Plankonsulent: Mad Arkitekter

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 20.09.2019.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

E-post/brev merkes med saksnummer 17/14539.

Frist for innspill er 18.10.2019.

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal.(trykk på  avansert søk og sett inn saksnummer 17/14539)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.