Gårds- og bruksnummer: 67/169 mfl.

Kommunens saksnummer: 15/6344

Oppdragsgiver: Tore Hurlen og Terje Thomassen

Forslagsstiller: Hartmann Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 02.05.2016. Frist for innspill er 01.06.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen