Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for ny vei til Øvre Hallenskog

  • Gårds- og bruksnummer: 78/4
  • Kommunens saksnummer: 15/160 (tidligere saksnummer 11/5065)
  • Oppdragsgiver: Røyken kommune
  • Forslagsstiller: Asker kommune

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i møte  16.03.2016 godkjent å legge forslag til detaljregulering for ny vei til Øvre Hallenskog ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av ny hovedvei til boligområder i Hallenskog.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 18.05.2016.

Spørsmål til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Alexander Mysen på telefon 909 52 269 eller e-post .

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til  innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes med saksnummer 15/160.

Saksfremlegg med vedlegg  (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll  (lenken går til møtedokumenter for bygningsrådets møte 16.03.2016 - se saksnummer 24 /16).

Reguleringsbestemmelser, revidert av bygningsrådet 16.03.2016.

Dokumenter kan også sees ved henvendelse til Innbyggerservice.

Varsel om oppstart

Varslingsannonse ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.01.2015.

Varslingsannonse