Gårds- og bruksnummer: 3/133, 3/322

Kommunens saksnummer: 18/12014

Forslagsstiller:  Skanska Norge AS

Plankonsulent: Dark Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 19.06.2019.

Frist for innspill er 05.07.2019.

Varslingsannonse

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal (trykk på avansert søk og sett inn saksnummer 18/12014)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.