Gårds- og bruksnummer: 61/113

Kommunens saksnummer: 15/11734

Oppdragsgiver: Sagen Eiendomsutvikling AS

Forslagsstiller: Hartmann Arkitekter

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.04.2016.  Frist for innspill er 01.06.2016.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.