Gårds- og bruksnummer: 55/800 med flere

Kommunens saksnummer: 17/1688

Oppdragsgiver: Asker kommune

Forslagsstiller: Tegn_3

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 27.06.2017.

Frist for innspill er 01.08.2017.

Varslingsannonse

Varslingsbrev