Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Semsveien 126

Gårds- og bruksnummer: 15/19

Kommunens saksnummer: 16/4157

Forslagsstiller: Asker eiendomsselskap AS

Oppdragsgiver: Line Solgaard Arkitekter AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 26.09.2018, sak 18/91, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Semsveien 126 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 19.11.2018.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 26.09.2018, se sak 18/91)

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Erling Guderud på telefon  907 07 453 eller 

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 16/4157.

Historikk

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmesider 02.09.2016. Frist for merknader er 12.10.2016.

Frist for merknader er 12.10.2016.