Gårds- og bruksnummer: 15/19

Kommunens saksnummer: 16/4157

Forslagsstiller: Asker eiendomsselskap AS

Oppdragsgiver: Line Solgaard Arkitekter AS

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmesider 02.09.2016. Frist for merknader er 12.10.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Frist for merknader er 12.10.2016.