Gårds- og bruksnummer: 64/18

Kommunens saksnummer: 19/5164

Tiltakshaver: Trine Bendixen

Plankonsulent: Frost Arkitekter

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 08.08.2019.

Frist for innspill er  13.09.2019.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal.(trykk på  avansert søk og sett inn saksnummer 19/5164)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.