Gårds- og bruksnummer: 6/1 med flere

Kommunens saksnummer: 17/16650

Forslagsstiller: Linje Arkitektur AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 05.06.2019, sak 62/19, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Søndre Borgen helsehus ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 01.09.2019.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler  Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71, e-post jorgen.tysseland@asker.kommune.no eller Kari Hjerman, telefon 948 74 973, e-post kari.hjerman@asker.kommune.no.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 17/16650.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 05.06.2019, se sak  62/19)

Historikk

Varsel om utvidelse av planområde

Varsel om  oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmeside 04.01.2018.

Frist for innspill er 26.01.2018.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.