Gårds- og bruksnummer: 6/1 med flere

Kommunens saksnummer: 17/16650

Forslagsstiller: Linje Arkitektur AS

Varsel om  oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmeside 04.01.2018.

Frist for innspill er 26.01.2018.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.