Gårds- og bruksnummer: 76/73

Kommunens saksnummer: 17/14706

Oppdragsgiver: Strandenga Eiendom AS

Tiltakshaver: Fristed Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 07.07.2017.  Frist for merknader er  08.08.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.