Gårds- og bruksnummer: 68/185

Kommunens saksnummer: 

Oppdragsgiver: Vestfjorden avløpsselskap 

Forslagsstiller: Asplan Viak AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 03.08.2016. Frist for merknader er 29.08.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.