• Gårds- og bruksnummer: 58/81 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/4232
  • Oppdragsgiver:
  • Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio AS 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 11.05.2015.

Frist for innspill 05.06.2015.

Varslingsannonse