Gårds- og bruksnummer: 76/12

Kommunens saksnummer: 16/8261

Oppdragsgiver: Pilares Eiendom AS

Forslagsstiller: Code: Arkitektur as

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 24.03.2017. Frist for innspill er 24.04.2017.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.