Bestemmelsene tilpasses til den enkelte reguleringsplanen.