Skal du bygge, rive eller endre? Meld deg på kurs her!

Hvor og når

Kurset er for deg som er innbygger og ønsker å bygge noe, men er usikker på hvordan du går frem. Kurset avholdes på Servicetorget onsdag den 21. mars fra 19.00 - 21.00.

Innhold

Kurset tar primært sikte på privatpersoner som ønsker å gjøre mindre endringer, men vi kommer også til å gå gjennom hva du må gjøre hvis du ønsker å dele/bygge en enebolig. Vi kommer blant annet til å gå gjennom:

  • Hvordan du finner planer og bestemmelser
  • Hvordan du beregner utnyttelsesgraden
  • Hva du kan gjøre selv
  • Hvordan du leverer/fyller ut en byggesøknad
  • Hvordan du søker dispensasjon

Påmelding