Byggeskikkprisen 2021

Byggeskikkprisen 2021 vil bli kunngjort etter sommeren.

Bilde av Torvbråten skole
Torvbråten skole fikk Byggeskikkprisen i 2020. Foto: Hundven Clements Photography

Kort fortalt

Asker kommunes byggeskikkpris er en hederspris for bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming, sin innvirkning på miljøet og sin innpasning til terreng og stedlige byggetradisjoner kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.

Kriterier for prisen

  • Tiltaket må være omsøkt og godkjent i kommunen.
  • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må foreligge.
  • Tiltaket kan være ett bygg eller ett uteområde (park, idrettsanlegg, lekeplass…).
  • Tiltaket skal være tilpasset terrenget og avspeile respekt for verdier i landskap, miljø og stedlige byggetradisjoner.
  • Tiltaket skal tilfredsstille kravene til tilgjengelighet og universell utforming.
  • Tiltaket skal gjenspeile FN’s bærekraftmål i størst mulig grad.
  • Tiltaket skal legge vekt på energibruk og miljøhensyn under oppføring og etter at det er tatt i bruk.
  • Tiltaket bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken i Asker kommune.

Prisens innhold

Prisen består av:

  • en plakett til å sette opp på bygget/tiltaket som har vunnet.
  • et diplom og et kunstverk med plakett til arkitekten/prosjekterende av bygget/tiltaket.

Hvem kan få prisen

Byggeskikkprisen i Asker er todelt.

Bygget/tiltaket som tildeles prisen får en plakett som skal settes på eller i bebyggelse/anlegget.

Personen/virksomheten, privat eller offentlig, som har prosjektert vinnerbidraget tildeles en diplom og et kunstbilde med plakett. 

Frist for å sende inn forslag til byggeskikkprisen 2021 er 31. desember 2021.

Send e-post til . Tittel på eposten skal være: Forslag til byggeskikkprisen 2021. Send oss en kort begrunnelse med adressen til tiltaket og eventuelt noen bilder.


Hvem fikk byggeskikkprisen i 2020?

Asker kommunes byggeskikkpris 2020 gikk til Torvbråten skole i Slemmestad. Skolen lever opp til Asker kommunes verdier og FNs bærekraftige mål, både når vi ser på byggeprosessen – og etter at skolen er tatt i bruk.

Bygget er svanemerket og gir 60 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med andre referansebygg. Torvbråten skole viser at det er mulig å finne en god balanse mellom kvalitet, arkitektur og bærekraft.

Torvbråten skole fikk også pris som Årets skolebygg i 2021.