Salg av utbyggingsområde på Høn

I forbindelse med utviklingen av området Høn-Landås legger kommunen nå ut fire utbyggingsfelter for salg. Inntektene av salget skal være med på å finansiere kommunale bygg og infrastruktur i området. Salget skjer gjennom meglerfirmaet 60 Grader Næringsmegling AS.

Bilde av området som skal selges

Området Høn-Landås, på ca. 390 mål, er et av de største utviklingsområdene i Asker kommune. Det skal bygges totalt ca. 1600 boliger i området. I tillegg til boliger skal det blant annet utvikles et nærsenter med barneskole, barnehage, idrettsanlegg og torg. 

Les mer om områdeplanen og utviklingen av Høn-Landås.

Hva skal selges?

Asker kommune eier store områder på Høn og har inngått et samarbeid med Høn sameie om felles salg av fire boligfelt (felt H5, H7, H8 og H10).

De fire feltene som nå legges ut for salg har et tomteareal på ca. 45 000 m² og et utbyggingspotensiale på 41 000 m² BRA blokkbebyggelse og 500 m² småhusbebyggelse.

Det er vedtatt spesielle vilkår som kjøper av boligfeltene må oppfylle. Vilkårene følger av utbyggingsavtale for Høn-Landås vedtatt i kommunestyret 21 mai 2019. Kommunen har blant annet rett til å kjøpe boliger til eldre og sosialt/økonomisk vanskeligstilte. Det skal også gjennomføres spesielle klima- og miljøtiltak ved utbyggingen av boligfeltene.

Som eier av felt H5 har kommunen vedtatt enkelte tilleggsvilkår som vil gjelde ved utbygging av dette feltet.

Hvorfor selger kommunen feltene?

Feltene skal bygges ut av private utbyggere og selges til høystbydende budgiver. Før utbygging kan skje, må feltene detaljreguleres.

Kommunen forventer store inntekter fra salget som skal være med på å finansiere ny barneskole og infrastruktur i området.

Salg av feltene ble vedtatt i Formannskapet 11. januar 2022. Se sakspapirer og opptak av møtet.

Tidslinje for salgsprosessen

 1. Ikke fullført:

  Oktober 2022

  Utsendelse av prospekt

 2. Ikke fullført:

  29. november 2022

  Budfrist

 3. Ikke fullført:

  Januar/Februar 2023

  Forhandlinger og signering av kjøpekontrakt

 4. Ikke fullført:

  Tentativt februar/mars 2023

  Politisk godkjennelse av kjøpekontrakt

 5. Ikke fullført:

  Etter avtale

  Overtakelse

Salg gjennom megler

Salget skjer via meglerkontoret 60 Grader Næringsmegling AS ved Rune Holmøy. Salget vil også bli annonsert i media.

Alle spørsmål om salget rettes til eiendomsmegleren.

Se prospekt for utbyggingsfeltene