Avfallsplan for byggesaker

Blanketter for avfallsplan finner du hos direktoratet for byggkvalitet (DiBK)