Sjekkliste for søkere i byggesak

Vi har opprettet en sjekkliste for utskrift til bruk for profesjonelle/ansvarlige søkere.

Sjekklisten er ikke nødvendigvis uttømmende, men vi håper denne kan være til hjelp i prosessen mellom utbyggere/ansvarlige søkere og Plan- og bygningsavdelingen.

Sjekklisten vil oppdateres etter behov og endringer i regelverk, og kan lastes ned for utskrift fra denne lenken.

Sjekkliste fra DiBK