Naboliste brukes som del av byggesøknaden, og bestilles av deg som skal søke om byggetiltak. I tillegg vil du få tilsendt en plananalyse som viser arealbruk på eiendommen, f.eks. hva som er satt av til boligformål.