Skal du etablere en ny boenhet må du alltid benytte private foretak som kan søke på vegne av deg.

Hva er en boenhet?

Skal du etablere en separat boenhet i en eksisterende bolig kalles dette en "oppdeling av boenhet". Din rolle er da å hente inn et firma som kan søke på vegne av deg.

Det er reguleringsplanen og kommuneplanen som begrenser hvor mange boenheter du kan ha på eiendommen. Begrensningen tar utgangspunkt i hovedfunksjonene til bolig (stue/soverom, kjøkken og bad).

Sekundære boenheter

Sekundærenheten kan være integrert i boligen eller være frittliggende.

Krav til sekundærenheter

Kommuneplanen stiller følgende krav til sekundærenheter:

  • Enheten kan ikke ha et bruksareal over 80 m2
  • Det må settes av 50 m2 uteareal til enheten
  • Enheten må ha en parkeringsplass på terreng
  • Må ha alle hovedfunksjonene for bolig

Disse kravene er uavhengig av søknadsplikten, ansvarsforhold og gjennomgang/forbindelse til resten av boligen.

Frittliggende sekundærenhet

I motsetning til etableringen av en sekundærleilighet vil sekundærboligen alltid tilfredsstille kravene til en oppdeling. Din rolle som tiltakshaver vil da være å hente inn et privat firma som kan stå for søknaden. 

Arealbegrensingen for sekundærboliger tar utgangspunkt i arealet som er avsatt til sekundærenheten, se punkt 20.3 i Kommuneplanen.

Integrert sekundærenhet

En sekundærleilighet oppstår når du etablerer alle hovedfunksjonene innenfor en avgrenset del av eneboligen din. Selv om det å etablere en sekundærleilighet i seg selv ikke er noe du må søke om, er det sjelden det ikke er forhold som utløser en søknad (forhold i reguleringsplanen, støy og uteareal, bruksendring, parkeringsløsning).

Hvis sekundærleiligheten tilfredsstiller alle kravene til en oppdeling må du kontakte private aktører som kan hjelpe deg med søknaden. Har du forbindelse til resten av boligen (trapp eller dør) er dette en bruksendring du kan gjøre selv. 

Eksempel

I eksempelet under tar vi utgangspunkt i en vanlig bruksendring av kjelleren. Den første løsningen tas som en søknad om bruksendring, mens den andre er en oppdeling. Felles for de begge er at endringene fører til det vi kaller en "sekundær boenhet".

Eksempel på sekundærenhet

Original plantegning Bruksendring Oppdeling

Relevante lenker