Solceller, solfangeranlegg, varmepumper etc. faller inn under det vi kaller "tekniske installasjoner".

Solenergianlegg

Installering og endring av mindre anlegg innenfor en bruksenhet eller branncelle i eksisterende byggverk er ikke søknadspliktig. 

Forhold som kan utløse søknad

Unntaket gjelder kun mindre anlegg, hvis du skal bygge et større anlegg må du søke. Hva som anses som større varierer med størrelsen på huset og eiendommen.

I disse sakene er det fasadeendringen som utløser en søknad. Dekker anlegget mer enn 50 % av fasaden endres fasaden såpass mye at du må søke.Anlegg som ikke er integrert i fasaden er så å si alltid søknadspliktige.

Forhold som utløser søknad

Følgende endringer krever alltid en byggesøknad:

  • Anlegget ligger nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
  • Anlegget går over flere bruksenheter
  • Anlegget går over flere brannceller
  • Anlegget påvirker bærekonstruksjonen
  • Anlegget ligger på et verneverdig bygg (SEFRAK)
  • Anlegget ligger i nærheten av et kulturminne/verneområde