Tilbygg øker grunnflate til huset. Du må fremdeles varsle oss når du er ferdig. Bygger du kun i høyden er dette et påbygg, da må du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Hvis du bygger i høyden er dette et påbygg, da må du kontakte profesjonelle. Tilbygg gir en økning i bebygd areal (fotavtrykket) og bruksareal, påbygg gir kun en økning i bruksarealet.

Eksempler på tilbygg er terrasser/verandaer 0,5 meter over terreng, takoverbygg med understøtting og boder tilknyttet bygningen.

For mindre tilbygg uten rom for beboelse (oppvarmet/isolert areal) slipper du å søke. Husk at du fremdeles må melde ifra når du er ferdig.

Vilkår for å unnta søknad

 • Bygget kan ikke brukes til beboelse
 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er under 15 m2
 • Maksimalt to etasjer eller antall plan i eksisterende bygning
 • Må være understøtte med eget bæresystem.

Er du utenfor et av punktene over må du søke.

Utfordringer som utløser søknad

Husk at du må være innenfor alle bestemmelser for å slippe å søke, de vanligste problemstillingene er:

 • Bygningen ligger utenfor byggegrensen (dispensasjon)
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Innenfor en hensynssone
 • Tilbygget går over utnyttelsen (dispensasjon)
 • Du gjør flere tiltak samtidig

Alle disse punktene utløser søknadsplikt.

Dette er bygninger der vi i utgangspunktet ikke krever at du bruker foretak (ansvar).

Vilkår for å søke selv

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er under 50 m2
  • Kjelleren må ha himling under 1,5 meter fra gjennomsnittlig terreng

Vær oppmerksom på

Dette er de vanligste problemstillingene i byggesaker der du som privatperson søker:

 • Tilbygget ligger utenfor byggegrensen (dispensasjon)
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Innenfor en hensynssone
 • Tilbygget går over utnyttelsen (dispensasjon)
 • Avstand til nabogrense er mindre enn 4 meter
 • Avstand til nærmeste nabobebyggelse er mindre enn 8 meter

Dette er tilbygg du ikke kan gjøre selv, svært ofte aktiveres dette på grunn av sikring mot brann eller avstand til vannledninger.

Vi kan også be om at du kontakter profesjonelle hvis vi ikke er sikre på at hva du skal bygge eller at dette gjøres riktig.

Hva er viktig i en søknad?

For frittliggende bygninger er vi opptatt av plassering, utseende og planløsning (hvis bygget har oppholdsrom). Husk å legge ved:

 • Målsatt situasjonskart som viser plasseringen
 • Fasadetegninger som viser høyde og utforming
 • Plantegninger som viser hva rommene skal brukes til