Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skal du bygge, rive eller endre?

Må du søke? Hvordan søker du?

Trenger du å søke?

Nå kan du gjennomføre en rekke byggeprosjekter på din eiendom uten å søke kommunen først.

Frittstående bygg

Skal du bygge en garasje, bod eller annen bygning på eiendommen din? Finn ut om du må søke, eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slipper å søke.

Du har nemlig selv ansvar for å undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen.

Bygningen må blant annet:

 • være 50 kvadratmeter eller mindre
 • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
 • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
 • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre (noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på)
 • ikke brukes til beboelse eller overnatting
 • ikke ha kjeller
 • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
 • ha en viss avstand til for eksempel sjø, vei og jernbanespor

Begrensninger for eiendommen:

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge

Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Veiviseren stiller en rekke spørsmål som hjelper deg å finne ut om det finnes slike begrensninger, og forklarer når du må søke og ikke.

Tilbygg

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Finn ut om du må søke, eller om du slipper å søke.

Du har nemlig selv ansvar for å undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen.

For å slippe å søke er det blant annet krav til at:

 • det du skal bygge må være 15 kvadratmeter eller mindre
 • du ikke skal sove i eller bo i tilbygget. Tilbygget kan ikke inneholde kjøkken, stue, soverom, bad eller toalett
 • du kan heller ikke bruke det til verkstad, kontor eller atelier

Det kan heller ikke vere avgrensingar for hva du har lov til å gjøre på eigendommen din i reguleringsplanen, kommuneplanens arealdel eller i kommunale vedtekter. Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov å bygge 

Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge uten å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Terrasse

Planlegger du å bygge terrasse eller platting? Finn ut om du må søke, eller om du slipper å søke.

Du har nemlig selv ansvar for å undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen.

Eksempler på noe som kan hindre deg i å bygge det du ønsker er:

Begrensninger for eiendommen din:

Det kan være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter som reguleringsplan, kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter.
Her kan det finnes begrensninger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge

Hvor høy blir terrassen over bakken?

Det er ulike regler for terrassen som er lavere eller høyere enn 0,5 meter over bakken:

 • Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere terrassen helt inntil nabogrensa.
 • Er hele terrassegulvet lavere enn 0,5 meter over bakken, men skal den ha rekkverk? Da må du kontakte kommunen for å høre om du likevel må søke.
 • Skal du bygge en terrasse hvor terrassegulvet er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da regnes terrassen i de fleste tilfeller med i det bebygde arealet på eiendommen. Du må derfor passe på at terrassen ikke blir større enn det du har lov til å bygge på eiendommen din.

Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge uten å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Bruksendring

Hva er en bruksendring?

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. For eksempel fra bod til soverom. Dette kan kreve søknad og tillatelse.

Du har for eksempel en søknadspliktig bruksendring om du:

 • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt
 • gjør endringer i boligen din slik at det blir to nye separate boliger
 • vil bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Når må jeg søke om bruksendring?

Du må søke kommunen om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel om du vil gjøre om en bod til et soverom. Du kan enten søke selv, eller få ansvarlige foretak til å søke og bygge for deg. Hvis du søker selv er du selv ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt.

Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge uten å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Andre tiltak som er unntatt søknadsplikt

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Det kan for eksempel være egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Send oss en henvendelse om du er usikker på om du må søke. E-post: .

Her er en liste fra Direktoratet (DIBK) med tiltak som er unntatt søknadsplikt.

Du slapp å søke. Hva gjør du videre?

Har du tatt veiviseren og fått resultat at du slipper å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen?

Har du lyst til å bygge flere unntatte ting samtidig? Da kan det du vil gjøre bli så omfattende at du likevel må søke. hvis du er i tvil.

Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være lurt å informere naboene dine om hva du skal bygge, og forklare hvifor du ikke må nabovarsle.

Du må også melde fra til kommunen når bygget er ferdig, slik at det blir tegnet inn i kommunens kartdata. Du må bruke skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Pass også på

Når du bygg uten å søke, har du ansvaret for at bygningen er lovlig oppført. Bygningen kan ikke komme i konflikt med reguleringsplan, arealdelen i kommuneplanen eller kommunale vedtekter. Du må også passe på at du har innhentet alle relevante dispensasjoner og tillatelser, for eksempel ved bygging i nærheten av vei.

Du må søke. Hva gjør du videre?

Før du søker

Det er mye å sette seg inn i når man skal sende inn en byggesøknad, og det kan være krevende å forstå søknadsprosessen. Mange opplever at det tar lenger tid å få byggetillatelse enn de trodde på forhånd. Direktoratet har laget en liten film som gjør det enklere for boligeiere å forstå hva de må sette seg inn i og hva som må være på plass for å få lov til å bygge.

Før du søker anbefaler vi at du leser følgende: