Alle tidligere saker er offentlig tilgjengelig via kartløsningen vår.

Slik går du fram

Dette er en trinnvis forklaring som beskriver hvordan du finner tidligere saker på eiendommen.

  • Åpne kartløsningenog søk etter eiendommen din
  • Velg fanen eiendom til høyre
    • Velg eiendomsarkiv for å se tidligere byggesaker, tegninger, osv. 
    • Velg SeEiendom for å se matrikkelinformasjonen

Hva viser eiendomsarkivet?

Arkivet viser tidligere godkjenninger og korrespondanser som er knyttet til saker på eiendommen. Dette inkluderer tidligere byggesaker, delesaker, seksjoneringer osv. (kort og godt hva vi har godkjent opp gjennom årene).

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Hvis du ikke finner tiltaket i noen av arkivene våre betyr det at vi ikke har godkjent tiltaket. Dette kan bety to ting:

  1. Tiltaket var ikke søknadspliktig, i så fall må du varsle oss om det slik at vi får oppdatert kartene våre.
  2. Tiltaket ble bygget uten å søke, dette kalles en ulovlighet. Da bør du kontakte oss for videre veiledning.

Selv om tiltaket en ulovlighet betyr ikke det at en søknad fører til et avslag, dette er noe vi må vurdere i byggesøknaden.

Hva finner jeg i matrikkelen?

Matrikkelen er et nasjonalt register som viser eiendomsgrense, bygningsinformasjon, adresseinformasjon etc.

Hvis du mener eiendomsgrensen er feil

Hvis du mener eiendomsgrensen er feil må du kontakte oss og vise dokumentasjon som underbygger påstanden din.

Dersom du og naboen er uenige i hvor grensen går, kan ikke vi avgjøre tvisten. Da må saken opp til forliksrådet, domstolene eller jordskifteretten.