Vi anbefaler at kontakten skjer skriftlig, da er det lettere å gi tydelige svar på det du lurer på

Innledende spørsmål

Er du helt i startgropen, og lurer på hvordan du kommer i gang? Da kan du kommer ned på Servicetorget på mandager mellom 08.00 - 10.00. I pågående byggesaker ber vi om at du kontakter saksbehandler direkte.

Du kan også sende inn spørsmål via e-post til post@asker.kommune.no. Skriv ned hva du skal gjøre og hvilke spørsmål du har.

Avtale et møte

Hvis du ønsker et møte (forhåndskonferanse) må du vise til et spesifikt prosjekt og legge ved:

  • Situasjonskart som viser plasseringen på det du skal gjøre
  • Tegninger som viser hva du skal bygge
  • Hva du lurer på

Er du usikker på en bestemmelse? Skriv ned hva du er usikker på og hvordan du tror den tolkes. Det er vanskelig å gi tilbakemeldinger på alle bestemmelser og forskrifter som finnes.

Reduksjon av gebyret

I forhåndskonferansen kan vi avtale en reduksjon av gebyret i byggesaken. Det kan gis reduksjon for:

  • energiløsninger som går utover den tekniske forskriften (10 - 35 % av gebyret) 
  • prosjekter i FutureBuilt (50 % reduksjon)

Du finner mer informasjon på nettsidene til FutureBuilt.