Her får du bestemmelser, planer, situasjonskart og naboliste du kan bruke til søknaden eller byggemeldingen.

Bestille kart og bestemmelser

Du bestiller pakken via portalen for situasjonskart(Gratis). Er det mer enn 3 måneder siden du bestilte pakken bør du bestille en ny, da kartdata er ferskvare.

Liste over naboer som skal varsles

Hvordan bestille pakken

 • Søk opp eiendommen din.
 • Trykk på "Bestill kart".
 • I fanen "Produkt" velger du "ByggsøknadspakkeAsker".
 • Skriv inn e-post adressen og bestill kartet, du skal få dette i løpet av 10 - 15 minutter
 • For å bestille naboliste klikker du på lenken "Naboliste"

Dokumenter i pakken

Søknadspakken inneholder:

 • situasjonskart som viser vann- og avløpsledninger i grunnen, vær oppmerksom på byggeavstanden til ledninger.
 • bestemmelser som gjelder for eiendommen din
 • naboliste viser hvem som skal varsles i en byggesak
 • temakart over (hvis relevant):
  • Kulturminner, naturhensyn
  • Flom, skred og erosjon
  • Støy
 • plananalyse som viser de ulike arealtypene på eiendommen (Boligområder, vei, grøntareal etc.)

Varsle oss når du ferdig

Selv om du ikke må søke, må du melde ifra om arbeider som ikke er søknadspliktig (Byggemelding). Du må sende inn:

Du sender inn meldingen til post@asker.kommune.no, merk  e-posten med gårds-/bruksnummer eller adresse. Vær oppmerksom på at hovedregelen er at du må søke, det er få eiendommer i Asker som har nok areal til 50 m2 garasje.