Her får du bestemmelser, planer, situasjonskart og naboliste du kan bruke til søknaden eller byggemeldingen. Pakken er gratis.

Bestille søknadspakke

Du bestiller pakken via portalen for situasjonskart(Gratis). Hvis det går mer enn 3 måneder siden du bestilte pakken bør du bestille en ny, da kartdata er ferskvare.

Hvordan bestille pakken

 • Søk opp eiendommen din.
 • Trykk på "Bestill kart".
 • I fanen "Produkt" velger du "ByggsøknadspakkeAsker".
 • Skriv inn e-post adressen og bestill kartet, du skal få dette i løpet av få minutter.
 • For å bestille naboliste og plananalyse klikke du på lenken "Naboliste"

Dokumenter i pakken

Søknadspakken inneholder:

 • situasjonskart som viser vann- og avløpsledninger i grunnen, vær oppmerksom på byggeavstanden til disse ledninger.
 • bestemmelser som gjelder for eiendommen din
 • naboliste viser hvem som skal varsles i en byggesak
 • temakart over (hvis relevant):
  • Kulturminner, naturhensyn
  • Flom, skred og erosjon
  • Støy
 • plananalyse som viser de ulike arealtypene på eiendommen (Boligområder, vei, grøntareal etc.)

Byggemelding

Du bruker byggemeldingen for å varsle om tiltak som ikke er søknadspliktig. Ved byggemelding sender du kun inn et målsatt situasjonskart og en kort beskrivelse av det du har bygget.