Slik finner du reglene for utnyttelse og beregner utnyttelsen for eiendommen din.

Utnyttelse

Utnyttelsesgraden forteller hvor mye av eiendommen som kan bebygges før du ødelegger åpenheten i området du bor i.

I nyere planer er utnyttelsesgraden angitt som bebygd areal (BYA). Er det en annen utnyttelse enn BYA bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg. Da er det ikke sikkert du kan gjøre så mye selv (blokker, rekkehus, tomannsboliger etc.)

Du finner utnyttelsen i reguleringsplanen/kommuneplanen. Se etter bestemmelser som begrenser arealet i tillegg til utnyttelsen (f.eks. størrelsen på garasjer).

Slik beregner du utnyttelsen

Vi anbefaler at du bruker denne veilederen og ser på kapittel 2 i grad av utnytting. Er du usikker på hvordan du beregner utnyttelsen? Da bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Før du går videre

Se på "Kartlagsinfo/Boligkart" i fanen til høyre i kartløsningen. Er det ikke noen fane med det navnet trenger du ikke lese videre, da er det utnyttelsen i reguleringen som gjelder.

Kategori A

Bestemmelsene for Kategori A finner du under punkt 20.7 i del 3 i kommuneplanen. Vi anser disse områdene som ferdig utbygd, det betyr at de fleste nye bygg krever en dispensasjon fra utnyttelsesgraden.

Kategori A angis med rosa farge i kartet.

Kategori B

Har du en reguleringsplan vedtatt før 1. juli 2005, kan du velge hvilken utnyttelsesgrad du skal bruke; kommuneplanen eller reguleringsplanen. Utnyttelsen og andre bestemmelser for kategori B finner du under punkt 20.8 i del 3 i kommuneplanen.

Kategori B angis med gul farge i kartet.

Kategori C

Bestemmelsene for Kategori C finner du under punkt 20.9 i del 3 i kommuneplanen. Her gjelder utnyttelsen i kommuneplanen.

Kategori C angis med orange farge i kartet.