Husk at en en god og oversiktlig søknad kan spare mye tid i saksbehandlingen.

Vedlegg i søknaden

Nå samler du inn dokumentene og vedleggene, husk å gi vedleggene gode navn! Så langt det er relevant skal alle søknader skal inneholde:

Det er lurt å legge ved et kort følgebrev der du skriver et kort sammendrag over hva du skal gjøre.

Innsendelse

Du kan sende inn søknaden på tre måter:

Det tar gjerne noen dager før søknaden registreres og vises på nettsidene. Skriv inn gårds-/bruksnummer i søkefeltet på hjemmesiden for å se hvem som er saksbehandler og hvilke dokumenter som er registrert.

Når får du svar?

Har saken nabomerknader, dispensasjoner eller trenger uttalelse fra andre myndigheter er det 12 uker. Hvis du er innenfor alle regler tar det 3 uker.

Husk at fristen løper ikke før søknaden er komplett, må vi sende ut et mangelbrev starter ikke fristen før du svarer på brevet.