Husk at en en god og oversiktlig søknad kan spare mye tid i saksbehandlingen. Finner du ikke det du skal bygge i søknadsskjemaet er dette en god indikator på at du må bruke private aktører.

Innhold i søknaden

Nå samler du inn alle dokumentene og vedlegg, husk å gi vedleggene gode navn! Så langt det er relevant skal alle søknader skal inneholde:

  • Målsatt situasjonskart
  • Relevante tegninger (for de fleste saker er dette plan- og fasadetegninger)
  • Opplysninger gitt i nabovarselet
  • Kvittering for nabovarsel
  • Nabomerknader og tilsvar på disse
  • Søknad om dispensasjoner
  • Søknadsskjema
  • Arealberegninger

Innsendelse

Du kan sende inn søknaden på tre måter:

Det tar gjerne noen dager før søknaden registreres og vises på nettsidene. Skriv inn gårds-/bruksnummer i søkefeltet på hjemmesiden for å se hvem som er saksbehandler og hvilke dokumenter som er registrert.

Når får du svar?

Har saken nabomerknader, dispensasjoner eller trenger uttalelse fra andre myndigheter er det 12 uker. Hvis du er innenfor alle regler tar det 3 uker.

Husk at fristen løper ikke før søknaden er komplett, må vi sende ut et mangelbrev starter ikke fristen før du svarer på brevet.