Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hvor mye kan du bygge?

Slik finner du reglene for utnyttelse og beregner utnyttelsen for eiendommen din.

Slik beregner du utnyttelsen

I nyere planer er utnyttelsesgraden angitt som bebygd areal (BYA). Er det en annen utnyttelse enn BYA bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg. Da er det ikke sikkert du kan gjøre så mye selv (blokker, rekkehus, tomannsboliger etc.)

Beregn utnyttelsen

Les mer om utnyttelse i veilederen "grad av utnytting"

Før du går videre - sjekk kart

Se etter Boligkart i kartløsningen. Er det ikke noen fane med det navnet trenger du ikke lese videre, da er det utnyttelsen i reguleringen som gjelder.

Kategori A

Bestemmelsene for Kategori A finner du under punkt 20.7 i del 3 i kommuneplanen. Vi anser disse områdene som ferdig utbygd, det betyr at de fleste nye bygg krever en dispensasjon fra utnyttelsesgraden.

Kategori A angis med rosa farge i kartet.

Kategori B

Har du en reguleringsplan vedtatt før 1. juli 2005, kan du velge hvilken utnyttelsesgrad du skal bruke; kommuneplanen eller reguleringsplanen. Utnyttelsen og andre bestemmelser for kategori B finner du under punkt 20.8 i del 3 i kommuneplanen.

Kategori B angis med gul farge i kartet.

Kategori C

Bestemmelsene for Kategori C finner du under punkt 20.9 i del 3 i kommuneplanen. Her gjelder utnyttelsen i kommuneplanen.

Kategori C angis med oransje farge i kartet.