Finne planer og bestemmelser

Her får du bestemmelser, planer, situasjonskart og naboliste du kan bruke til søknaden eller byggemeldingen.

Bestille kart og bestemmelser

På Asker e-Torg finner du kommunens digitale kart, situasjonskart, 3D-modeller, nabovarsel og eiendomsinformasjon.

Tekst i kursiv redigeres etter ny ny model - Asker e-Torg

Dokumenter i pakken

Søknadspakken inneholder:

 • situasjonskart som viser vann- og avløpsledninger i grunnen, vær oppmerksom på byggeavstanden til ledninger.
 • bestemmelser som gjelder for eiendommen din
 • naboliste viser hvem som skal varsles i en byggesak
 • temakart over (hvis relevant):
  • Kulturminner, naturhensyn
  • Flom, skred og erosjon
  • Støy
 • plananalyse som viser de ulike arealtypene på eiendommen (Boligområder, vei, grøntareal etc.)

Varsle oss når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du melde ifra om arbeider som ikke er søknadspliktig (byggemelding).

Du må sende inn:

 • et målsatt situasjonskart
 • kort beskrivelse av det du har bygget.
 • byggemelding (skjema i PDF)

Du sender inn meldingen til , merk e-posten med gårds-/bruksnummer eller adresse.

Vær oppmerksom på at hovedregelen er at du må søke, det er få eiendommer i Asker som har nok areal til 50 m2 garasje.

Hvor lang tid tar en byggesøknad?

For mindre tiltak er behandlingstiden 3 uker fra vi kan gi et vedtak (søknaden er komplett). Søknader med dispensasjoner, uttalelser eller andre spesielle forhold har 12 ukers saksbehandling.

Tidsfrister

 • Nabovarsel:  2 uker fra naboene har mottatt varselet
 • Saksbehandling:  3 eller 12 uker fra søknaden er komplett (avhengig av søknadstype)
 • Uttalelser:  4 uker fra søknaden oversendes (Fylkesmannen/-kommunen, vegvesenet etc.)
 • Rettinger: Du bør beregne minst 4 uker på rettinger og ettersending av dokumentasjon. Dette gjelder særlig for førstegangssøkere.

Det største usikkerhetsmomentet vil være hvor lang tid du bruker på feilrettinger. For førstegangssøkere ser vi at det ofte tar mer enn 4 uker på feilrettinger.

Er du usikker på hva vi ber om anbefaler vi at du kontakter private aktører som kan hjelpe deg med søknaden og hva du må legge ved.