Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Må jeg søke?

Første gang du hører om utnyttelse, reguleringsplan, byggegrense eller regulert vei?

Før du starter

Før du leser videre bør du bestille kart og bestemmelser via søknadspakken. Da får du kart som viser vann- og avløpsledninger og bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Dette trenger du ikke søke om

Vi anbefaler at du bruker verktøyene på siden til DiBK, der finner du ut av:

Lokale unntak i Asker

I Asker er det enkelte tiltak som ikke krever søknad, disse kommer i tillegg til de andre unntakene.

 • Konstruksjon for avfallshåndtering, maks 5,0 m2, 2,0 meter høyt og 1 meter fra regulert vei/annen bygning (kun for enebolig/tomannsbolig)
 • Varmepumpeklimaanlegg og air condition, maks en per enebolig og to for andre byggverk, må ikke være til sjenanse for naboer
 • Handikap-rampe, maks 3,0 m2
 • Flyttbare lekeapparater
 • Demonterbart basseng på terreng, maks 7 000 liter.
 • Utendørs badestamp/Jacuzzi, maks 5 000 liter
 • Frittliggende utepeis og utegrill. Maks 2,0 meter høyt og inntil 1,0 m2. I tillegg en levegg inntil 1,5 meter og lengde på 2,0 meter.
  • Må være minst tre meter fra nærmeste bygning
 • Takvindu i eneboliger, en per fasade
 • Nedgravd gasstankoljetank og avfallsbrønn
  • kan ikke føre til vesentlige grunn- eller terrengarbeider
 • Mobile innretninger i forbindelse med torgsalg, skal fjernes ved stengetid.
 • Flaggstang uten reklame plassert på bakken, maks én per eiendom og inntil 9,0 meter høy

Meld fra om tiltak som ikke er søknadspliktig

Selv om du ikke må søke, må du melde ifra om arbeider som ikke er søknadspliktig 

Du må sende inn:

 • et målsatt situasjonskart
 • kort beskrivelse av det du har bygget.
 • byggemelding (skjema i PDF)

Du sender inn meldingen til , merk e-posten med gårds-/bruksnummer eller adresse.

Vær oppmerksom på at hovedregelen er at du må søke, det er få eiendommer i Asker som har nok areal til 50 m2 garasje.

Hvor lang tid tar en byggesøknad?

For mindre tiltak er behandlingstiden 3 uker fra vi kan gi et vedtak (søknaden er komplett). Søknader med dispensasjoner, uttalelser eller andre spesielle forhold har 12 ukers saksbehandling.

Tidsfrister

 • Nabovarsel:  2 uker fra naboene har mottatt varselet
 • Saksbehandling:  3 eller 12 uker fra søknaden er komplett (avhengig av søknadstype)
 • Uttalelser:  4 uker fra søknaden oversendes (Fylkesmannen/-kommunen, vegvesenet etc.)
 • Rettinger: Du bør beregne minst 4 uker på rettinger og ettersending av dokumentasjon. Dette gjelder særlig for førstegangssøkere.

Det største usikkerhetsmomentet vil være hvor lang tid du bruker på feilrettinger. For førstegangssøkere ser vi at det ofte tar mer enn 4 uker på feilrettinger.

Er du usikker på hva vi ber om anbefaler vi at du kontakter private aktører som kan hjelpe deg med søknaden og hva du må legge ved.