Du kan søke om å være selvbygger for boliger til eget bruk.

Slik går du frem

Hvis du ønsker å bruke egen/medhjelpers kompetanse må du sende inn dokumentasjon som viser at de har den nødvendige kompetansen, for eksempel:

Hvis du ønsker å bruke egen eller medhjelpers kompetanse må du legge ved dokumentasjon som viser hva slags kompetanse dere har. For eksempel:

  • Vitnemål/kompetansebevis (ikke karakterutskrift)
  • Relevante kurs
  • Referanseprosjekter

Hvis du krysser av for "bruk av innleid foretak" er dette bra nok for oss. Husk at du må forsikre deg om at firmaene du bruker har riktig kompetanse.

Hva er selvbygger?

Dette er en særnorsk bestemmelse som sier at privatpersoner kan ta på seg ansvaret for egen bolig/fritidseiendom. For å kunne bli selvbygger må byggearbeidet være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1). 

Rent praktisk innebærer det at vi formelt ser på deg som et foretak. Avtalene mellom deg og foretakene vil da være en privat avtale, dette skiller seg fra ansvarserklæringene; da tar foretakene på seg det formelle ansvaret mot oss.

Les mer om selvbygger og hvilke krav som stilles