Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Send inn søknad

Husk at en en god og oversiktlig søknad kan spare mye tid i saksbehandlingen.

Send inn søknad

Søk elektronisk via Byggsøk eller last ned søknadskjema og send søknaden til

Det tar gjerne noen dager før søknaden registreres og vises på nettsidene. Skriv inn gårds-/bruksnummer i søkefeltet på hjemmesiden for å se hvem som er saksbehandler og hvilke dokumenter som er registrert.

Når får du svar?

Har saken nabomerknader, dispensasjoner eller trenger uttalelse fra andre myndigheter er det 12 uker. Hvis du er innenfor alle regler tar det 3 uker.
Husk at fristen løper ikke før søknaden er komplett, må vi sende ut et mangelbrev starter ikke fristen før du svarer på brevet.

Nå samler du inn dokumentene og vedleggene, husk at tittel på vedlegg skal samsvare med innhold.

Så langt det er relevant skal alle søknader inneholde: