Her finner du en oversikt over skjema/erklæringer du kan bruke i byggesaken

Er det første gang du søker? Da bør du se på veilederen vår, der får du skjemaene trinnvis etterhvert som de blir relevante. Det viktigste i en søknad er å levere gode tegninger.

Skjema

Ansvarserklæring

Avstandserklæring/nabosamtykke

Brukstillatelse

Dispensasjon

Erklæring selvbygger

Ferdigattest

Gjennomføringsplan

Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel

Selvbygger

Skjema for mindre byggverk

Melding om tiltak unntatt søknad